Elektronisk radon-måling

En elektronisk radon-måler kan give dig relativt præcise resultater over en kort måleperiode

En elektronisk radon-måler kan give dig relativt præcise resultater over en kortere måleperiode. Desuden kan de, i modsætning til passive målere, benyttes igen og igen.

Ved at gøre brug af en elektronisk radon-måler, kan du få en langt hurtigere måling af radon-niveauet et givent sted. Desuden kan en elektronisk radon-måler oftest give en højere nøjagtighed end f.eks. dosimetre ved korte måleperioder.

Du kan finde elektroniske radon-målere i mange forskellige udgaver og i forskellige prisniveauer. Priserne starter fra omkring 2.000 kroner og kan nå op omkring 50.000 kroner for de dyreste udgaver.

Elektroniske radon-målere er generelt yderst nemme at tage i brug og betjene. Oftest kan du også nemt selv aflæse det målte radon-niveau direkte på maleapparatet.

Nemme at kontrollere

Selv de billigste elektroniske radon-målere er normalt godt kalibrerede fra fabrikkens side. Det anbefales dog, at de dyreste, elektroniske målere kalibreres mindst én gang årligt. Det skyldes, at de efter nogle års brug kan begynde at vise for høje resultater, fordi henfaldet fra radon lejrer sig i apparatets målekammer.

Skulle du være i tvivl om, at et en elektroniske radon-måler viser det korrekte resultat, kan du heldigvis nemt selv tjekke det. Det er blot at foretage en udendørs kontrolmåling. Det skal nemlig give et resultat på omkring 5 Bq/m³.

Flere fordele

En elektronisk radon-måler kan ofte også vise måleresultatet på flere måder. Ikke kun som et samlet gennemsnit for måleperioden, men også f.eks. time for time. På den måde kan man nemt følge med i forandringer i radon-niveauet.

En anden fordel ved de elektroniske målere er, at de er velegnede til at lokalisere, hvor radon trænger ind i boligen. Netop fordi apparatet nemt kan flyttes rundt eller, ved hjælp af en simpel afskærmning eller afdækning, måle i et meget specifikt område, f.eks. ved dørtrin, rørgennemføringer osv.

Sundhedsstyrelsen har indtil videre ikke undersøgt elektroniske radon-målere. Derfor anbefaler de, at man anvender sporplast-målere (dosimetre) fra akkrediterede laboratorier.

Medlemmerne i Dansk Radonforening har dog gode erfaringer med elektroniske radon-målere, f.eks. apparaterne Canary (Corentium Home), Ramon 2.2, og RadonMätere R3. De giver alle en målesikkerhed, der er på niveau med eller bedre end målere baseret på sporplast. Disse elektroniske måleapparater er desuden alle godkendte af akkrediterede laboratorier.


Elektronisk radon-måling