Undgå sundhedsrisici for Jeres beboere

BoligforeningRadon kan føre til bl.a. lungekræft, så sørg for at Jeres boliger ikke udgør en sundhedsmæssig risiko for Jeres beboere ved at få foretaget de nødvendige målinger.

Det er boligejerens ansvar, ifølge byggeloven, at en bygning hverken er sundhedsfarlig at bo eller opholde sig i. Så er der radon, der kan udgøre en sundhedsrisiko for beboerne, i bygningen, er det altså også boligejerens ansvar.

Det betyder, at det er bygningsejerens ansvar at undersøge og eventuelt afhjælpe de sundhedsrisci, der måtte stamme fra radon samt fugt, ventilation, skimmelsvamp, formaldehyd, CO­­2 og andre skadelige luftarter. Dette ansvar gælder for alle bygningstyper (boliger, daginstitutioner, skoler, kontorejendomme osv.), uanset om der er tale om en privat eller offentlig bygningsejer.

Er der for høje koncentrationer af radon i en bygning, kan det medføre sundhedsrisici for personer, der bor eller opholder sig i bygningen. Da der hvert år i Danmark registreres 300 dødsfald, der kan henføres til radon, er der altså tale om et reelt problem.

Da radon er en naturligt forekommende radioaktiv gasart, der findes stort set overalt i den danske undergrund, anbefaler vi, at boliger i niveauer op til og med 1. sals niveau bliver undersøgt for forhøjede koncentrationer af radon.

Vi har ekspertisen

Vi kan varetage alle opgaver omkring måling af radon i boligejendomme. Efterfølgende kan vi også rådgive i forhold til at nedbringe radon-niveauet.

RadonHuset kan dermed stå for hele processen, fra A til Z. Ønsker I selv at stå for hele eller dele af processen, er det selvfølgelig også muligt. Her kan vi f.eks. levere de nødvendige målere (dosimetre) og oplære Jeres medarbejdere i opsætning af målerne, mens vi sørger for analyse og afrapportering.

Vi har allerede samarbejdet med/leveret til mange mindre og større boligselskaber/foreninger. Vores tilfredse kunder tæller bl.a. AAB, Boligselskabet Friheden, Glostrup Boligselskab, KAB, Lifa og Sorø Boligselskab.

Vi står for det hele

Vi kan klare alt omkring måling af radon. I skal blot sende en plan over ejendommene, så laver vi, ud fra Sundhedstyrelsen/Statens Byggeforskninginstituts anbefalinger, et konkret tilbud med det officielle, anbefalede antal dosimetre (radon-målebokse), der er behov for i ejendommen. Vi kan herpå sætte målerne op, nedtage dem igen, få dem analyseret på vores akkrediterede radon-laboratorium og lave en afrapportering med resultaterne.

Viser det sig, at der et eller flere af de målte steder er forhøjede og potentielt sundhedsskadelige niveauer af radon, kan vi hjælpe med rådgivning omkring mulige løsninger, ligesom vi kan være behjælpelige med at få sat gang i de radon-sænkende foranstaltninger.

Vi kan naturligvis også hjælpe og rådgive ved andre typer indeklima-problemer. Bl.a. når det drejer sig om problemer med fugt, ventilation, skimmelsvamp, formaldehyd, CO­­2 og andre skadelige luftarter.

Gør-det-selv

Ønsker I selv at stå for det meste, kan vi levere dosimetre (radon-målere) i lige det antal, I har behov for – til meget favorable priser. Ved større salg kan vi altid give et meget konkurrencedygtigt tilbud.,

Vi indkøber nemlig i forvejen dosimetre i meget store styktal. Vi kan derfor, og ikke uden stolthed, kalde os selv for de største på markedet i Danmark.

Analysen af dosimetre og resultat-afrapportering er inklusive i prisen for radon-måleboksene, så den del står vi naturligvis for.

Mangler Jeres medarbejde erfaring med at opsætte radon-målerne korrekt, kan vi naturligvis hjælpe dem i gang. Typisk via en kort, men grundig, introduktion om opsætning af dosimetre hos Jer. Ligeledes holder vi også meget gerne foredrag om radon.

Sundt indeklima

Et godt indeklima er ikke kun et lavt radon-niveau. Også fugt, ventilation, skimmelsvamp, formaldehyd, CO­­2 og andre skadelige luftarter er blandt de mange andre faktorer, der spiller ind, når det handler om et sundt indeklima.

Vi har også omfattende ekspertise inden for disse områder og hjælper selvfølgelig gerne med at undersøge, rådgive om og udbedre problemer af denne type.

Kontakt

I kan kontakte os her for yderligere oplysninger, bestilling osv.:

RadonHuset
Ejby Mosevej 5
2600 Glostrup
Tlf. 31 11 90 00
E-mail: [email protected]