Mål radon i fyringssæsonen

Mål radon i fyringssæsonenDu kan måle radon året rundt, men hvis du ønsker det mest retvisende resultat, skal du måle i fyringssæsonen.

Perioden fra 1. oktober og frem til 1. maj betegnes normalt som fyringssæsonen i Danmark. Det er den tid på året, hvor der ikke kun er tændt for varmen, men også der hvor ikke udluftes nær så meget som i de varme måneder.

Når der er blus på fyret eller i radiatorerne bliver temperaturen indendørs højere end udenfor. Grundet denne temperaturforskel bliver lufttrykket lavere indenfor end i det fri. Det bliver så at sige en form for undertryk i bygningen.

Når der er et undertryk i forhold til omgivelserne, vil boligen fungere lidt som en støvsuger i forhold til radon fra undergrunden. Det betyder, at der altså er risiko for et forøget radon-niveau i boligen.

Det radioaktive henfald fra radon har en tendens til at samle sig i stillestående luft. Det betyder, at den mindre udluftning i vinterhalvåret også vil kunne give højere niveauer af radon indendørs.

Det er bl.a. på bagrund af disse faktorer, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at radon måles i fyringssæsonen. På den måde sikres det nemlig, at de højst mulige bliver medtaget i målingerne.

Der er dog intet i vejen for, at måle i andre perioder. Blot skal du være opmærksom på, at resultaterne kan være lavere end de normalt vil være i fyringssæsonen, og derfor mere skal betragtes som vejledende.

Derfor vil det også være en god ide, at få foretaget en senere, supplerende måling i fyringssæsonen, hvis resultatet fra f.eks. sommermånederne ligger omkring grænseværdien på 100 Bq/m³.


Radon-måling med dosimeter
Elektronisk radon-måling