Lovkrav og anbefalinger

WHO har klassificeret radon som et kræftfremkaldende stof. Derfor bør radon-niveauet indendørs være så lavt som muligt, ligesom nybyggeri skal radon-sikres.

Nybyggeri skal radon-sikresSundhedsstyrelsens radonrådgivning anbefaler, at radon-niveauet indendørs skal være under 100 Bq/m³. Desuden tilråder styrelsen, at nedbringe de gennemsnitlige radonniveauer endnu mere via radonsikring.

Ifølge Sundhedsstyrelsen er der nemlig stærke, direkte beviser for, at langvarig udsættelse for radon forøger risikoen for lungekræft. Selv ved lave niveauer af radon med en radonmåler.

Det internationale kræftforskningsinstitut hos verdenssundhedsorganisationen WHO har da også klassificeret radon som et kræftfremkaldende stof i menneskekroppen. Det vil sige, at det er klassificeret på linje med, eller værre end, røntgen- og gammastråling samt tobaksrygning.

Sundhedsstyrelsen peger på, at hvis den gennemsnitlige radon-påvirkning blev nedsat med 10 procent i de nordiske lande, ville man på sigt kunne undgå omkring 120 lungekræfttilfælde om året.

Siden 2010 har det været et krav i Bygningsreglementet, at nybyggeri skal radon-sikres, så radon-indholdet ikke overstiger 100 Bq/m3. Det er i øvrigt bygningsejerens ansvar, overfor kommunen, at bygningen lever op til dette lovkrav.


Mål selv hvor meget radon du har

Radon-måling med dosimeter
Elektronisk radon-måling