Måling af radon

Basalt set kan der vælges mellem at måle med passiv radon-måleboks eller med elektronisk radon-målerDu kan måle niveauet af radon i din bolig med to typer radon-målere. Med en passiv radon-måleboks eller med en elektronisk radon-måler.

Radon kan være kræftfremkaldende, da det er en radioaktiv gasart. Derfor angives koncentrationen af radon i luften med en måleenhed for radioaktivitet for en given mængde luft – “bequerel pr. kubikmeter” (Bq/m³).

Gennemsnitsværdien for boliger i Danmark ligger omkring 59 Bq/m³. Men da radon trænger op fra undergrunden, varierer mængden meget, selv inden for mindre områder. Derfor kan radon-niveauet i din bolig være både højere og lavere.

Tidligere anbefalede Sundhedsstyrelsen at radon-værdien i din bolig skulle være under 200 Bq/m³. Men en lang række undersøgelser har vist at det kan være sundhedsskadeligt, hvis du bor i en bolig, hvor radon-niveauet er mellem 100 og 200 Bq/m³. Derfor anbefaler både WHO og Sundhedsstyrelsen i dag, at du ikke bør bo i en bolig, hvor radon-niveauet er over 100 Bq/m³.

Hvis radon-niveauet i boligen er mellem 100 og 200 Bq/m³, skal der oftest blot foretages nogle enkle foranstaltninger for at sænke værdien. Er radon-niveauet i boligen over 200 Bq/m³, skal der typisk yderligere foranstaltninger til, f.eks. radon-sug, og der bør foretages målinger af radon-niveauet undervejs, så du kan kontrollere om tiltagene virker efter hensigten.

Hvornår og hvor lang tid?

Den radon-gas, der siver op fra undergrunden, kommer ikke jævnt op. På en parcelhusgrund kan der således være stor forskel fra forhave til baghave. Men mængden af radon-gassen varierer også fra dag til dag.

De danske myndigheder anbefaler derfor, at man foretager en radonmåling af mindst to måneders varighed, og at målingen foretages i fyringssæsonen. Om vinteren er der nemlig normalt den højeste radon-værdi i boligen.

En opvarmet bolig danner en slags undertryk, der så at sige skaber et lille sug fra undergrunden. Det forøger radon-indsivningen. Hvis du benytter en pejs eller brændeovn til opvarmning, forøger det normalt også radon-indsivningen.

I sommerperioden forekommer de laveste radon-forekomster inden døre. Her lufter du jo hyppigere ud.

Det er muligt at få en indikation af, hvor højt radon-niveauet er her og nu, på blot to døgn med en elektronisk radon-måler. Vi anbefaler dog, at der måles i mindst en uge. Typisk vil radon-niveauerne så være 20% over eller under radon-årsgennemsnittet. Men er resultatet alligevel langt fra grænseværdien, uanset om det er under eller over, er den eksakte værdi mindre betydningsfuld.

Ønsker du, eller har du behov for, at måle radon-niveauet i løbet af sommermånederne, kan du selvfølgelig også gøre det. Sørg blot for at stille måleboksen/det elektroniske måleapparat et sted, hvor der ikke udluftes for kraftigt.

Viser radonmålingen, at dit hus har et meget lavt radon-niveau om sommeren, behøver du normalt ikke at måle igen. Er resultatet til gengæld tæt på grænseværdien, bør du foretage en radonmåling igen i fyringssæsonen.

Hvor skal der måles?

Normalt skal radon-niveauet altid måles i de rum, hvor du opholder dig mest. Derfor bør du som minimum måle for radon i soveværelset og stuerne.

Hvis du har børneværelser, bør de naturligvis også måles. Børn er desværre meget modtagelige for radon.

Den højeste koncentration af radon findes normalt i boligens nederste plan. Hvis du bor på flere etager, anbefaler Sundhedsstyrelsen dog alligevel, at du laver mindst én radonmåling på hver etage.

Bestil en radonmåling

Læs mere om de forskellige målemetoder, vi tilbyder

Eller skriv til os på [email protected]. Alternativt kan du ringe til os på tlf. 31 11 90 00.


Radon-måling med dosimeter
Elektronisk radon-måling