Passiv måling

Analyse af dosimetreDet er både nemt og billigt, at måle radon-niveauet i boligen med et såkaldt dosimeter. For at få så nøjagtigt et billede af niveauet, bør du måle i en periode på mindst to måneder.

Radon-målebokse til passive målinger, såkaldte radon dosimetre, findes i adskillige udgaver. Der er således både åbne og lukkede udgaver, ligesom de kan være baserede på sporplast eller kulstoffiltre.

Det er enkelt, effektivt og, ikke mindst, billigt, at foretage måling af radon med et dosimeter. Sundhedsstyrelsen anbefaler i den forbindelse, at der anvendes lukkede dosimetre, med de sporplast-baserede som de mest udbredte, til radon-målinger.

Det lukkede dosimeter indeholder et specielt stykke plast, sporplasten, hvor de radioaktive partikler i radon kan efterlade spor på filmen. Ved at lade sporplasten blive udsat for partikler over en periode (typisk mindst to måneder eller mere), kan en særlig analyse bestemme mængden af radon på målestedet.

En hurtigere måling

Det er også muligt, at benytte et dosimeter radonmåler til måling af radon over et kortere tidsrum (dog mindst 10 dage). Her vil nøjagtigheden af målingen til gengæld ikke være helt så høj.

Det skyldes de store daglige udsving i radon-niveauet. Men målingen vil stadig kunne give en indikation af mængden af radon på målestedet.

Benyt altid mindst to målebokse

Radon-målinger med dosimeter skal gøres på den korrekte måde, så du får det mest nøjagtige billede af radon-niveauet. Det betyder, at du altid bør måle med mindst to dosimetre, der er placeret på forskellige målesteder. Altså forskellige rum/etager i boligen.

Her bør det ene rum være et soveværelse. Det andet bør være et rum, hvor du ofte opholder dig i boligen. F.eks. en stue.

Desuden skal der måles med mindst ét dosimeter på hver etage, hvis der er flere etager i boligen. Indrettede rum i kældre, f.eks. tv-stue eller kontor, skal altid måles. Der skal til gengæld ikke måles i vådrum.

For at få det bedste og mest nøjagtige måleresultat med en radon-måleboks, skal den placeres korrekt på målestedet. Det ideelle er, at dosimetret placeres midt i lokalet, men det er kun sjældent praktisk muligt. Derfor kan du i stedet følge disse enkle retningslinjer for placeringen: Mindst 25 cm fra væg, gulv og luft, og mindst 1,5 meter fra nærmeste varmekilde, vindue, yderdør og ventilationsåbning.


Radon-måling med dosimeter