Formaldehyd

Træ indeholder formaldehydFormaldehyd, der er en giftig gasart, mistænkes for at være kræft- og allergifremkaldende. Desuden kan formaldehyd påvirke såvel immunforsvar som arveanlæg. Derfor findes formaldehyd da også på Miljøstyrelsens liste over farlige stoffer.

Personer, der allerede har allergi, er særligt udsatte for påvirkningerne formaldehyd. Det betyder, at de allerede ved selv ganske lave koncentrationer af formaldehyd kan opleve gener. Typiske gener eller symptomer på formaldehyd kan bl.a. være svie i halsen, rindende øjne, åndedrætsbesvær og hovedpine.

Findes i mange produkter

Formaldehyd findes naturligt i bl.a. træ, men også, i ekstremt små mængder, i mange fødevarer, f.eks. gulerødder, æbler og tomater. Formaldehyd frigives desuden ved afbrænding af træ i brændeovne og ved tobaksrygning.

Formaldehyd findes ligeledes i konserverings-, rengørings- og desinfektionsmidler, tekstiler, maling og syrehærdende lakker, som bruges til lakering af møbler og trægulve. Limede træplader, f.eks. MDF-plader og spånplader, er dog blandt de største syndere i forhold til høje koncentrationer af formaldehyd i din bolig.

Der er flere grunder til, at formaldehyd kan findes i så mange forskellige produkter. Ikke kun er det et effektivt bindemiddel, men det kan også hjælpe til med at øge produkternes levetid og forbedre brugsegenskaber. Desuden kan formaldehyd fremstilles meget billigt, hvilket er med til at gøre det populært.

Små mængder kan irritere

WHO, Verdenssundhedsorganisationen, anbefaler, at det samlede indhold af formaldehyd i luften indendørs ikke overstiger 0,1 mg/m3. I Danmark er der pt. ingen officielle retningslinjer for private hjem, men der henvises til WHO’s anbefalinger.

Bygningsreglementet indeholder dog krav vedrørende byggevarer (materialer, der permanent indbygges i konstruktioner), som indeholder formaldehyd. Først og fremmest skal byggevarerne være CE-mærkede i klasse E1. Desuden er der krav om, at hver enkelt byggevares koncentration af formaldehyd ikke må overstige 0,124 mg/m3.

Undersøgelser har dog påvist, at selv meget lave koncentrationer, helt ned til 0,05 mg/m3, kan irritere øjne, næse og hals hos meget følsomme personer. Formaldehyd er kendetegnet ved en skarp, stikkende lugt, der af enkelte personer kan lugtes ved så lave koncentrationer som 0,03 mg/m3.

Vær opmærksom på skarp og stikkende lugt

Oplever du en skarp og stikkende lugt i dit hjem? Eller oplever du eller din familie gener som irriterede øjne og/eller slimhinder? Så kan det være tegn på en forhøjet koncentration af formaldehyd i boligen. I så fald vil det selvfølgelig være en god ide, at tjekke koncentrationen.

Er der i boligen spånplader af ældre dato eller spånplader, der er fugtskadede, vil det også være oplagt at få undersøgt koncentrationen af formaldehyd i indeluften. Spånplader af ældre dato eller fugtskadede spånplader er således ofte årsag til forhøjede koncentrationer af formaldehyd.

Vi tilbyder pt. et enzym-baseret målesystem, Dräger Bio-Formaldehyd. Denne test giver vejledende målinger af formaldehyd, og kan nemt og hurtigt anvendes uden yderligere tilbehør. Så kan du hurtigt selv måle mængden af formaldehyd i et lokale, f.eks. stue eller soveværelse, i din bolig.

Showing all 2 results