VOC

Tjek dit indeklimas sundhed med en airthings wave. VOC er er en forkortelse, som står for Volatile Organic Compounds. Eller oversat til dansk: Flygtige organiske forbindelser. Udtrykket, der oftest anvendes i forbindelse med luftforurening og atmosfærekemi, dækker over en række organiske forbindelser, der fortrinsvis optræder i dampform.

Mange af disse stoffer, bl.a. benzen, er kræftfremkaldende. Derfor gøres der meget, såvel i Danmark som internationalt, for at begrænse udslip af VOC. Det har f.eks. ført til krav om katalysatorer på biler.

VOC’er kan komme fra naturlige kilder, f.eks. afdampning af såkaldte terpener fra planter. Men VOC’er kan også være menneskeskabte, f.eks. ved ufuldstændig forbrænding af benzin og dieselolie fra bl.a. køretøjer.

Viser alle 2 resultater