Sådan fungerer en elektronisk radon-måler

I en elektronisk radon-måler bliver radon opfanget i et særligt målekammer, hvor alfapartikler omdannes til digitale signaler. Via computerberegninger bliver det så præsenteret som et måleresultat på den indbyggede skærm.

Elektronisk radon-målerDu kan få elektroniske radon-målere i mange udgaver og mange prisklasser. De allerdyreste kan hurtigt komme op i priser omkring 50.000 kroner, mens de billigste kan fås fra omkring 1.300 kroner. (Køb radonmåler her)

Bortset fra helt specielle (og oftest meget dyre) radon-målere, der er så præcise i deres måling af radon grænseværdier, at de anvendes som referencer i radon-laboratorier verden over, så fungerer flertallet af målere til måling af radon mere eller mindre efter samme princip. Vi har derfor valgt at tage udgangspunkt i vores mest populære model i det elektroniske sortiment: Corentium Home eller Canary, som den tidligere hed og ofte stadig kaldes.

Indbygget mikrocomputer

Denne elektroniske radon-måler til radon test er baseret på, at radon-gassen trænger ind i et særligt målekammer inde i apparatet. Når radon-gassen henfalder i målekammeret, afgives der energirige alfapartikler, som rammer en fotodiode (lysfølsom halvleder).

Når fotodioden rammes af en alfapartikel, dannes der en lille smule strøm. Dette signal behandles så sammen med information om, hvornår fotodioden er blevet ramt, behandles derpå i apparatets indbyggede computer (mikroprocessor).

Mikroprocessoren udregner herpå radon-koncentrationen på dagligt, ugentligt og årligt basis. Og for Canary-måleapparatets vedkommende lader det sig alt sammen gøre, uden at de elektroniske kredsløb bruger mere end nogle få mikrowatt energi. Det betyder, at en Canary kan holde op til tre år på sine AAA-batterier.

Kompleks beregning

Indmad i en Canary radon-målerSelve udregningen af radon-niveauet er ganske kompliceret, da der er mange potentielle fejlkilder, der skal tages højde for.

F.eks. danner henfaldende radon såkaldte radon-døtre, der også er radioaktive – bl.a. polonium-218 og polonium-214. Netop disse radon-døtre udsender selv alfapartikler, der fejlagtigt kan blive tolket som alfapartikler fra radon, og dermed give et fejlagtigt resultat.

Der gøres dog brug af en række avancerede beregninger for at omgå disse mulige fejlkilder. Beregningerne er baseret på den målte energi fra alfapartiklerne kombineret med viden om energispektret fra radon- og polonium-isotoper.

Kalibreres løbende

Mange tror, at en elektronisk radon-måler kan give her-og-nu resultater for koncentrationen af radon i luften. Det er bare ikke tilfældet, for de giver i stedet et gennemsnit af koncentrationen over en periode.

Her-og-nu resultater er dog ikke specielt brugbare, da radon-niveauet kan ændre sig ganske meget over selv kort tid. Ligeledes er de helbreds-risici, radon udgør, gældende ved eksponering over længere perioder.

Canary radon-måleren kalibrerer sig selv løbende. Første kalibrering sker allerede inden for de første tre minutter, efter batterierne er sat i. Når den elektroniske radon-måler har været tændt adskillige dage, har den “lært” omgivelserne at kende, og dermed vil målenøjagtigheden forbedres med tid.

Derfor vil f.eks. resultatet være mere nøjagtigt, når apparatet har kørt nogle uger, end hvad det vil være efter blot nogle få dage. Det skyldes, at radon-måleren bl.a. påvirkes af aerosoler og sporgasser i luften indendørs.

Niveauet af aerosoler og sporgasser er dog oftest på et stabilt leje i den enkelte bolig, og ændrer sig kun minimalt over tid. Derfor kan måleapparatet tilpasse sig sine omgivelser.

Målenøjagtighed

Nøjagtigheden på de elektroniske radon-målere er blevet tjekket ved at placere måleapparaterne i et laboratorium med en i forvejen kendt radon-koncentration. Resultaterne er så blevet sammenlignet med resultaterne fra professionelle reference-måleinstrumenter.

Wave indvendig

Som det ses, minder indmaden i vores Airthings Wave meget om Corentium Home modellen.

Disse tests, der er udføres på anerkendte laboratorier rundt omkring i verden, viser, at de elektroniske radon-målere har en målenøjagtighed på omkring 5%. Med andre ord, har resultaterne været inden for +/-5% af resultaterne fra reference-målerne.

I sidste ende spiller radon-niveauet og måleperioden også ind på nøjagtigheden af resultatet. For ganske som med de passive målebokse gælder det, at jo højere radon-niveauet er, jo mere nøjagtigt er resultatet. Og jo længere måleperioden er, jo mere nøjagtigt er resultatet.


Elektronisk radon-måling