Sådan fungerer radon-måleboksen

Radioaktivt henfald bliver til spor på en særlig plast, der minder om brilleglas, inde i måleboksen. Sporene kan analyseres og give et mål for radon-niveauet.

Inde i radon-måleboksen er der et strålingsfølsomt plaststykkeEt moderne dosimeter (radonmåler) er en lille “beholder” til radon test lavet af elektrisk ledende plast. Inde i måleboksen er der et stykke strålingsfølsomt stykke plast. Det særlige, strålingsfølsomme plaststykke minder meget om det plast, de fleste brilleglas i dag laves af.

Selve den sorte plastboks består af en top og en bund. Når de to dele sættes sammen, efterlades der en meget smal sprække. Sprækken er så smal, at kun de bittesmå partikler i radongassen kan trænge igennem.

Henfald bliver til spor

Når radongas-partiklerne er kommet ind i dosimetret, begynder de at henfalde. Udover at danne alfapartikler, danner henfaldet også de farlige radondøtre. Disse henfalder ligeledes og danner yderligere alfapartikler.

Når alfapartiklerne fra det henfaldende radon og radondøtre rammer det strålingsfølsomme plast, bliver plasten beskadiget på en helt særlig måde. Disse skader, eller spor, på den strålingsfølsomme plast kaldes teknisk for “tracks”.

På laboratoriet pilles det strålingsfølsomme plaststykke ud af målebosen. Dermed kan skaderne på plaststykket, de såkaldte tracks, analyseres. Analysen gør det så muligt at beregne mængden af radon, radon-måleboksen har været udsat for, og derved kan det ses om din bolig overholder de gældende radon grænseværdier.

Huller i filmen

Mange kalder ofte det strålingsfølsomme plast i et dosimeter for sporfilm. Men for de radon-målebokse, du modtager fra os, er det altså, teknisk set, en forkert betegnelse.

Der er dog en god grund til, at ordet sporfilm stadig anvendes. Tidligere blev der nemlig anvendt en filmstrimmel (meget lig den, der tidligere blev anvendt i kameraer) inde i dosimetret. Her lavede henfaldet fra radon og radon-døtrene fysiske huller i filmstykket.

Radon-laboratorierne kunne så fastslå det radon-niveau, måleboksen havde været udsat for, ved at tælle hullerne i sporfilmen. Men filmen er altså i dag en saga blot i en moderne radon-måleboks. Ganske som filmen i et moderne kamera.


Radon-måling med dosimeter