Radonsikring med tilskud

Udnyt håndværkerfradraget ved radon-sikringBoligJobOrdningen har afløst det såkaldte håndværkerfradrag. Det giver mulighed for at kunne trække udgiften til håndværkere fra ved etablering af forskellige former for radon-reducerende tiltag.

BoligJobOrdningen (tidligere kaldet håndværkerfradraget), der trådte i kraft 1. januar 2016, giver mulighed for at få “rabat” på radonsikring. Med ordningen er det således muligt at trække op til 25.000 kroner i arbejdsløn fra, hvis der etableres f.eks. radon-sug i boligen.

Radon-sug er dog ikke den eneste radon-reducerende mulighed. Også etablering af radonbrønd, forbedret radon ventilation og montering af radonmembran falder under de radon-tiltag, der er omfattet af fradrags-ordningen.

For de mange vil radon-sug og forbedret ventilation være oplagte valg, hvis der er et forhøjet radon-niveau i hjemmet. En radonmembran skal nemlig placeres under gulvbelægningen.

Derfor er en radonmembran normalt mest relevant i forbindelse med nybygning eller renovering af bolig. Dermed undgår man at skulle brække et ellers godt gulv op. Ved eksisterende byggeri kan man fordel overveje en radonbrønd, også kaldet radonsug.

En radonbrønd monteres under bygningens terrændæk. Det er et særligt metalrør, der så kan hjælpe med at suge luft væk, allerede inden den og eventuel radon trænger op i bygningen.

Radonmembraner har i øvrigt været lovpligtige i forbindelse med nybyggeri siden 1998. Siden er kravene blevet yderligere strammet.

Uanset hvordan du vælger at reducere radonniveauet, kan du med stor sandsynlighed få et økonomisk tilskud via BoligJobOrdningen. I hvert fald til udgiften til håndværkere.

Indtil videre gælder ordningen i hele 2021. Vi anbefaler dog, at du ikke venter til sidste øjeblik, hvis du ønsker at drage nytte af ordningen.


Køb produkter til radon-sikring:
Køb ventilation: