Gør arbejdspladsen til en radon-sikker zone

ArbejdspladsMedarbejdere er en af virksomhedens mest værdifulde ressourcer. Derfor bør medarbejderne sikres et sundt indeklima at arbejde i, hvor de ikke udsættes for eksempelvis forhøjede niveauer af radon.

En virksomheds medarbejdere opholder sig typisk en tredjedel af deres vågne timer hvert år på arbejdet. Derfor bør medarbejderne også kunne opholde sig og færdes i et sundt indeklima. Det giver ikke kun færre sygedage, men højner også produktiviteten.

En risiko er selvfølgelig radon. Men også fugt, skimmelsvamp, formaldehyd, CO2 og andre skadelige luftarter kan medføre sundhedsrisici.

Radon er en gasart, der findes overalt i den danske undergrund og som kan være meget skadelig for helbredet. Radon kan sættes i forbindelse med flere forskellige kræftsygdomme, men hyppigst lungekræft.

I Danmark bliver der hvert år registreret 300 dødsfald, der kan henføres til radon. Dermed er radon et reelt helbredsmæssigt problem, man som virksomhed bør være opmærksom på.

Vi er eksperterne

Vi kan varetage alle opgaver omkring måling af radon på arbejdspladser, da vi er de største i Danmark indenfor dette felt. Efterfølgende kan vi også rådgive i forhold til at nedbringe radon-niveauet.

RadonHuset kan med andre ord klare det hele, også når det drejer sig om andre typer indeklimaopgaver, fra A til Z. Ønsker I selv at stå hele eller dele af processen, er det selvfølgelig også muligt. Her kan vi f.eks. levere de nødvendige målere (dosimetre) og oplære Jeres medarbejdere i opsætning af målerne, mens vi sørger for analyse og afrapportering.

Da vi er de største på det danske marked indenfor dosimetre, har vi allerede samarbejdet med/leveret til mange virksomheder. Blandt vores kunder er bl.a. COWI, DMR, Energitjenesten, NIRAS, Novo Nordisk, Roskilde Universitet og Teknologisk Institut.

Vi kan håndtere det hele

Vi kan varetage alt omkring måling af radon. I skal blot sende en plan over bygningerne/lokalerne (f.eks. rengøringstegninger), så laver vi, ud fra Sundhedstyrelsen/Statens Byggeforskninginstituts anbefalinger, et konkret tilbud med det officielle, anbefalede antal dosimetre (radon-målebokse), der er behov for. Vi kan så sørge for at sætte målerne op, nedtage dem igen, få dem analyseret på vores akkrediterede radon-laboratorium og lave en afrapportering med resultaterne.

Viser det sig, at der et eller flere af de målte steder er forhøjede og potentielt sundhedsskadelige niveauer af radon, kan vi hjælpe med rådgivning omkring mulige løsninger, ligesom vi kan være behjælpelige med at få sat gang i de radon-sænkende foranstaltninger.

Gør-det-selv

Ønsker I somvirksomhed selv at stå for det meste af processen, kan vi levere dosimetre (radon-målere) i lige det antal, I har behov for – til meget favorable priser. Ved større salg kan vi altid give et meget konkurrencedygtigt tilbud, da vi i forvejen indkøber dosimetre i meget store styktal. Vi kan derfor, og ikke uden stolthed, kalde os selv for de største på markedet i Danmark.

Analysen af dosimetre og resultat-afrapportering er inklusive i prisen for radon-måleboksene, så den del står vi naturligvis for.

Har Jeres medarbejdere ikke erfaring med at opsætte radon-målerne korrekt, kan vi naturligvis hjælpe dem i gang. Typisk via en kort, men grundig, introduktion om opsætning af dosimetre hos Jer. Ligeledes holder vi også meget gerne foredrag om radon.

Sæt fokus på indeklimaet

Et godt indeklima er dog mere end at sikre sig, at radon-niveauerne ikke overstiger de anbefalede grænseværdier. Fugt, ventilation, skimmelsvamp, formaldehyd, CO­­2 og andre skadelige luftarter er lige så vigtige at have fokus på, når det handler om at sikre et godt og sundt indeklima.

Vi har også omfattende ekspertise inden for disse områder og hjælper selvfølgelig gerne med at undersøge, rådgive om og udbedre problemer af denne type.

Kontakt

I kan kontakte os her for yderligere oplysninger, bestilling osv.:

RadonHuset
Ejby Mosevej 5
2600 Glostrup
Tlf. 61 73 60 00 / 61 42 40 40
E-mail: info@radonhuset.dk